Konserwacja terenów zielonych, utrzymanie terenów zielonych