Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych Śląsk

Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych Śląsk

Nasza firma specjalizuje się w stałym utrzymaniu porządku i czystości na terenach wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu współpracujemy z wiodącymi zarządcami nieruchomości na terenie śląska.

W skład naszej oferty wchodzi:

Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych

 

 • Codzienne sprzątanie wyznaczonych posesji tj. zamiatanie i usuwanie nieczystości z chodników, podwórek oczyszczanie miejsc składowania odpadów.
 • Codzienne sprzątanie terenów przyległych do budynków tj. placów, zieleńców, okienek piwnicznych.
 • Bieżące usuwanie chwastów wokół zabudowań z chodników i krawężników.
 • Utrzymanie terenów zielonych przyległych do budynków obejmujące koszenie trawników, zgrabienie skoszonej trawy wraz z wywozem oraz wykaszanie żywopłotów, przycinanie i formowanie krzewów drzewek wraz z wywozem powstałych odpadów.
 • W okresie zimowym codzienne całkowite usuwanie śniegu i lodu z chodników, schodów, dojść do budynków, miejsc składowania nieczystości stałych
 • W przypadku wystąpienia gołoledzi i śliskości posypywanie materiałami szorstkimi chodników, dojść do budynków, schodów, dojść do miejsc składowania nieczystości stałych

Codzienne sprzątanie wewnątrz budynków

 

 • Zamiatanie klatek schodowych wraz z wszelkimi detalami takimi jak : cokoły , wnęki – 2 razy w tygodniu.
 • Mycie klatek schodowych.
 • Sprzątanie korytarzy piwnicznych
 • Sprzątanie strychów, pomieszczeń ogólnodostępnych
 • Sprawdzanie i usuwanie śmieci w obrębie kontenerów i pojemników na śmieci
 • Mycie okien i parapetów
 • Usuwanie pajęczyn 
 • Mycie drzwi wejściowych do budynku
 • Mycie lamperii, balustrad ,lamp oświetleniowych oraz drzwi do pomieszczeń wspólnego użytku
 • Wyłożenie trucizny w pomieszczeniach wspólnego użytku w ramach tzw. „miejskiej akcji odszczurzania”
 • Roznoszenie przez Zleceniobiorcę zawiadomień o zmianach opłat za lokali i innej korespondencji

Zobacz jak pracujemy 😉

Profesjonalna firma obsługująca wspólnoty mieszkaniowe

Zakres prac firmy obsługującej wspólnotę mieszkaniową w zakresie usług czystościowych oraz utrzymania terenów przyległych może obejmować między innymi:

Sprzątanie klatek schodowych, w tym odkurzanie i mycie podłóg, mycie okien, czyszczenie drzwi oraz usuwanie wszelkiego rodzaju zabrudzeń.
Sprzątanie terenów zewnętrznych, w tym trawników, alejek, chodników, parkingów i innych powierzchni. Obejmuje to koszenie trawy, grabienie liści, usuwanie śniegu i lodu, sprzątanie po psach oraz usuwanie wszelkiego rodzaju śmieci.
Konserwacja zieleni, w tym pielęgnacja roślinności, przycinanie drzew i krzewów, sadzenie roślin i kwiatów, a także nawadnianie terenów zielonych.

Utrzymywanie czystości w piwnicach, garażach i innych pomieszczeniach wspólnych.

Wymiana worków na śmieci, utrzymanie w czystości pojemników na odpady oraz ich wywóz.

Ochrona i utrzymanie w dobrym stanie elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze na śmieci, donice oraz innych elementów terenów wspólnych.

Zapewnienie stałej dostępności do narzędzi i sprzętu potrzebnego do utrzymania czystości i porządku na terenie wspólnoty mieszkaniowej.

Orientacyjne ceny sprzątania dla wspólnot mieszkaniowych na Śląsku

 

Ceny sprzątania dla wspólnot mieszkaniowych na Śląsku mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość i liczba klatek schodowych, stopień zanieczyszczenia, rodzaj wykonywanych prac, ilość pracowników, a także lokalizacja.

Orientacyjne ceny sprzątania klatek schodowych na Śląsku zaczynają się od około 1,50-2,50 zł za metr kwadratowy. W przypadku terenów zewnętrznych, ceny mogą się wahać w zależności od rodzaju wykonywanych prac i wielkości terenu. Za koszenie trawników i pielęgnację zieleni można zapłacić od około 1,50-3 zł za metr kwadratowy.

Warto jednak pamiętać, że ceny te są jedynie orientacyjne i ostateczna cena usług sprzątających dla wspólnoty mieszkaniowej będzie ustalana indywidualnie.

Call Now ButtonZadzwoń! Teraz ;-)